Reklama

Jak założyć hodowlę psów?

W Polsce największą i najstarszą organizacją tego typu jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), który powstał w 1938 roku i jako jedyny należy do FCI, której członkiem został w 1957 roku.

Dog photo created by wirestock – www.freepik.com

Hodowcy psów muszą spełnić szereg wymogów, wynikających z przynależności do ZKwP. Hodowle ZKwP funkcjonują w oparciu o regulamin hodowli psów rasowych.

Spis treści - kliknij strzałkę

Hodowla psów – w jakim celu ją prowadzić?

Psy rasowe mają swoich pasjonatów na całym świecie. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) uznała, jak dotąd 360 ras psów, a liczba ta systematycznie rośnie, właśnie za sprawą pasjonatów – hodowców, którzy za cel hodowli przyjęli sobie doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

Nie wszystkim hodowcom przyświecają jednak takie pobudki.

Pseudohodowle – problem całkiem na serio

Polska jest jednym z wielu krajów europejskich, gdzie problem nielegalnej sprzedaży zwierząt jest wyjątkowo duży. Kupując psa z pseudohodowli, razem z niską ceną szczeniaka, możesz otrzymać schorowane zwierzę, z licznymi wadami genetycznymi, którego życie będzie pasmem cierpienia.

Problemu nie rozwiązała nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 1 stycznia 2012 roku, której celem było zabronienie:

 • wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach, giełdach;
 • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
 • wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli;
 • rozmnażania psów i kotów do celów handlowych.

Nie oznacza to jednak, że nie można rozmnażać psów bez rodowodu. Można to robić, pod warunkiem, że nie będzie się pobierało opłaty za takie szczenięta.

Spoza zakazu handlu wyjęto hodowle psów zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

To właśnie ten zapis spowodował, że już w 2012 roku zaczęły pojawiać się rozmaite „związki”, „zrzeszenia” czy „organizacje”, które z psów bez rodowodu pozwalają pseudohodowcom robić psy z rodowodem, wpisując w rodowodzie, że ojciec i matka psa nie są znane bądź sprzedawać szczeniaki bez rodowodu, które nigdy nie będą mogły go uzyskać – o czym nieświadomy właściciel dowiaduje się po fakcie.

Hodowle ZKwP

W Polsce największą i najstarszą organizacją kynologiczną jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), który powstał w 1938 roku i jako jedyny należy do FCI, której członkiem został w 1957 roku.

Niewątpliwą wartością jaką wniosło ZKwP do hodowli psów jest jednolity Regulamin Hodowli Psów Rasowych z jasno opisanym procesem kwalifikacji hodowlanej, do której zalicza się:

 • oceny z wystaw psów rasowych organizowanych przez ZKwP
 • testy psychiczne, próby pracy, przeglądy hodowlane, przeglądy kwalifikacyjne – jeżeli wnioskują o takie Kluby ras

 

Zwykle to właśnie w hodowlach zarejestrowanych w ZKwP pasjonat rasy psów może znaleźć przyszłego czempiona.

Jak sprawdzić hodowlę psów

Jeżeli planujesz zakupić psy rasowe, które będą pierwszymi psami w Twojej hodowli możesz skontaktować się z regionalnym oddziałem ZKwP, w którym otrzymasz informację czy wskazana nazwa hodowli jest faktycznie zarejestrowana w ZKwP.

Hodowca psów – jak nim zostać?

Hodowcy psów to członkowie ZKwP, którzy prowadzą hodowle na terenie RP, posiadają jedną lub więcej suk hodowlanych oraz uzyskali zatwierdzony przydomek hodowlany.  

Przydomek hodowlany zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału do zatwierdzenia na Zarząd Główny. Wraz z wniosek należy wnieść opłatę w wysokości 120 zł. Brak przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt. Metryk są niezbędne do wyrobienia szczeniętom rodowodu.

Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, suka musi spełnić szereg warunków:

 • być zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • ukończyć 18 miesięcy (z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 4),
 • uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

 

Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oznacza ,to, że może być kryta najpóźniej w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyła 8 lat.

Podobnie jest w przypadku psów reproduktorów, by uzyskać kwalifikację hodowlaną pies musi spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • ukończyć 15 miesięcy,
 • uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

 

Jeżeli chcesz hodować szczenięta rodowodowe, to muszą one wywodzić się z rodowodowych rodziców: suki hodowlanej i psa reproduktora. Pies może pochodzić z własnej bądź innej hodowli zarejestrowanej w ZKwP.

Szczenięta psów rasowych muszą po urodzeniu otrzymać rodowodowe imiona, które zaczynają się na tę samą literę alfabetu w przypadku całego miotu.

Psy rasowe: socjalizacja

Odpowiedzialny hodowca przejmuje na siebie obowiązek socjalizacji szczeniaka, która przypada u psów pomiędzy 4. a 12. tygodniem życia zwierzęcia. To właśnie wtedy umysł psa jest najbardziej chłonny, wtedy również wykształca się w mózgu psa najwięcej połączeń nerwowych.

Hodowca psów przekazuje zwierzęta nie młodsze niż 8 tygodni, zdrowe, zaopatrzone w książeczkę zdrowia, w której znajdziesz aktualne szczepienia i wizyty kontrolne oraz metrykę. Szczeniak powinien być zaczipowany i odrobaczony.

Hodowla psów – potrzebne warunki

Hodowla psów rasowych wymaga nie tylko spełnienia szeregu wymogów formalnych. Równie ważne jest miejsce, w którym będzie funkcjonowała hodowla psów.

Rozmnażanie psów wymaga odpowiedniej przestrzeni, by zapewnić szczeniętom oraz karmiącej matce odpowiednie warunki bytowe.

Hodowla musi mieć swoją porodówkę, gdzie suka spędzi ostatnie dni przed porodem oraz osobne miejsce dla suki karmiącej, gdzie będzie mogła odpoczywać od szczeniąt.

Zakładanie hodowli psów w małym mieszkaniu w bloku nie jest zatem dobrym pomysłem.

Hodowla psów – czy to dobry biznes?

Hodowla psów nigdy nie powinna być zakładana z pobudek biznesowych. Podstawowym wyznacznikiem otwarcia hodowli psów rasowych jest pasja i miłość do danej rasy. Tworzenie hodowli tylko po to, by wystawiać psy do kupienia jest działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym.

Redakcja

Jak wybrać odpowiednią hodowlę psów?

Reklama
Reklama

KANAŁ PUPILA

Summary
Hodowla psów – jak ją założyć? | Zoonews.pl
Article Name
Hodowla psów – jak ją założyć? | Zoonews.pl
Description
Hodowcy psów muszą spełnić szereg wymogów, wynikających z przynależności do ZKwP. Hodowle ZKwP funkcjonują w oparciu o regulamin hodowli psów rasowych.
Author
Publisher Name
www.zoonews.pl
Publisher Logo