Reklama

Szkolenie psa – jak wychować psa?

Facebook
Twitter
Szkolenie psa jest niezbędnym procesem, pozwalającym na lepsze poznanie zarówno jego potrzeb, jak i ułożenia właściwych relacji na linii zwierzę – człowiek.

Family photo created by serhii_bobyk – www.freepik.com

Szkolenie psa to podstawa dobrych relacji i bezpiecznego życia w nowym „stadzie”, jakim staje się dla niego ludzka rodzina. Jak nauczyć psa posłuszeństwa?

Spis treści - kliknij strzałkę

Szkolenie psa – na czym polega?

Szkolenie psa jest niezbędnym procesem, pozwalającym na lepsze poznanie zarówno jego potrzeb, jak i ułożenia właściwych relacji na linii zwierzę – człowiek. Wychowanie psa pozwala uniknąć wielu nieporozumień i minimalizuje ryzyko występowania zachowań niepożądanych.

Dla psów niezwykle ważna jest aktywność fizyczna, wspólna zabawa z opiekunem oraz innymi psami, co działa w dużej mierze pobudzająco. Ważne, aby szkolenie wprowadziło do życia zwierzęcia również aktywności umysłowe, czyli naukę nowych sztuczek i komend, pracę węchową oraz psi fitness.

Korzyści ze szkolenia psa nie sposób ocenić. Przede wszystkim rozwija ono psa, realizuje jego potrzeby związane z pracą z człowiekiem oraz dba o zmęczenie psychiczne.

W szkoleniu psów wykorzystuje się rozmaite metody, techniki i narzędzia, o których więcej w dalszej części artykułu.

Szkolenie psa a tresura psa

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie: jak wychować psa warto dokonać pewnej systematyzacji pojęć „szkolenie psa” i „tresura psa”.

Poszukując szkoły dla psów możesz spotkać się z tymi określeniami wykorzystywanymi zamiennie. W przeszłości dominującym określeniem na wychowanie psa była właśnie tresura psa, która odnosiła się do nauki posłuszeństwa nakierowanej na to, by pies niemal automatycznie realizował komendy. Obecnie nauka posłuszeństwa nakierowana jest mocniej na budowanie relacji z psem, czemu lepiej odpowiadają takie określenia, jak „szkolenie psa” albo „uczenie psa”. Nie oznacza to jednak, że szkoła, która reklamuje się jako miejsce tresury psa nie będzie stawiała na budowanie relacji.

Poszukując szkoły dla psa warto zatem zapoznać się z harmonogramem zajęć, zagadnieniami oraz podejściem trenera i stosowanymi przez niego metodami.

Miękkie i aromatyczne przekąski idealne do szkolenia psa

Reklama

Szkolenie psa – dlaczego jest potrzebne?

Jedną z najczęstszych przyczyn rozstania ludzkiej rodziny z psem, w ciągu dwóch pierwszych lat życia zwierzęcia są problemy z jego zachowaniem. By uniknąć tak drastycznego rozwiązania i ułożyć relacje z psem, by były komfortowe dla obu stron wychowanie psa musi zostać przeprowadzone w sposób prawidłowy.

By tak się stało niezbędna jest komunikacja. Opiekun zwierzęcia powinien zrozumieć, że komunikacja psów opiera się głównie o mowę działa. Sygnały niewerbalne stanowią główny sposób komunikacji psów pomiędzy sobą. Oznacza to, że pewne zachowania ludzkiej rodziny z perspektywy psa mogą być rozumiane w inny sposób niż zamierzony przez człowieka.

Bardzo duża część procesu szkolenia związana jest z nauką nie psa, a człowieka. To właśnie człowiek powinien poznać mowę ciała zwierzęcia, a w szczególności sygnały stresu (określane również mianem „uspokajających”). Niezwykle ważnym aspektem jest świadomość potrzeb psa. Bez ich zaspokojenia może pojawić się dużo problemów w dalszym, wspólnym życiu.

Prawidłowe tresowanie psa powinno jednak odbywać się nie tylko za pomocą gestów, ale i słów. Z tego względu, już na wczesnym etapie socjalizacji w trakcie tresury psa wprowadzania się komendy.

Szkolenie psa – kiedy zacząć?

Im szybciej zaczniesz usystematyzowane szkolenie psa, tym Wasze relacje będą układać się coraz lepiej.

Background photo created by wirestock – www.freepik.com

Szkolenie szczeniaka należy zacząć jak najszybciej. Socjalizacji szczeniaka przypada na czas pomiędzy 4. a 12. tygodniem życia psa. To właśnie wtedy mózg zwierzęcia jest najbardziej chłonny, co ma związek z intensywnym kształtowaniem się połączeń nerwowych w mózgu psa.

W tym okresie szkolenie psa powinno przebiegać w zaplanowany sposób. Szczeniak powinien poznawać dźwięki, struktury, smaki, powierzchnie, ludzi, a po obowiązkowych szczepieniach również inne zwierzęta.

Wspomagająco, po zakończeniu drugiej serii obowiązkowych szczepień szkolenie szczeniaka może przebiegać pod nadzorem trenera w psim przedszkolu. Trzymiesięczne szczenięta potrafią nauczyć się reagować na podstawowe komendy, takie jak: „siad”, „zostań” czy „do mnie”.

Im szybciej zaczniesz usystematyzowane szkolenie psa, tym Wasze relacje będą układać się coraz lepiej.

Tresura psów – metody

Jak wytresować psa? Za pomocą odpowiedniej metody!

Zawsze warto wybierać metody szkoleniowe, które nie będą opierały się na zastraszeniu lub powodowaniu fizycznego czy psychicznego bólu u psa. Konkretne sposoby uzyskania reakcji na polecenia często trzeba dostosować do konkretnego temperamentu psa lub jego rasy. Najważniejsze jest jednak dobranie jak najlepszego narzędzia motywacji, które trzeba odnaleźć na drodze wspólnego poznawania się ze zwierzęciem.

Szkolenie psa metodą pozytywną

Metoda pozytywna zakłada, że pies wykonuje komendy, ponieważ tego chce.

People photo created by ArthurHidden – www.freepik.com

Metoda pozytywna zakłada, że pies wykonuje komendy, ponieważ tego chce. Robi to, gdyż mu się to opłaca fizycznie bądź emocjonalnie. Pozytywne szkolenie psów wykorzystuje nagradzanie pożądanych zachowań, które pies wykonał samodzielnie bądź na skutek działań trenera. Nagrody dla psa mogą być w formie przekąsek, pochwał, wspólnej zabawy. W tej metodzie ważne jest takie naprowadzanie zachowania, aby osiągnąć zamierzony efekt. Często pies sam oferuje różne rozwiązania, aby osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie nagrody. Szkolenie tego typu przebiega w przyjaznej atmosferze, na zasadzie wspólnej zabawy.

Szkolenie psa metodą klikerową

Szkolenie klikerem trzeba zacząć od uwarunkowania psa na kliker, czyli niewielkie pudełeczko z klikającą wewnątrz blaszką. Warunkowanie to nauczenie psa, że kliknięcie oznacza pojawienie się nagrody. Kolejny etap to kształtowanie, polega on na wyłącznym sygnalizowaniu psu polecenia klikerem na poszczególnych etapach jego wykonania. Oznacza to, że nie wolno nam pomagać psu gestami, to pies ma dedukować, czego oczekujemy po sygnałach klikera, które naprowadzą go do celu. Każdy etap wykonania komendy nagradzamy smakołykiem.

Szkolenie psa metodą naśladowczą

Metoda naśladowcza polega na pokazywaniu przez trenera komend, które psy powinny naśladować. Metodę to wykorzystuje się np. w treningu psów myśliwskich, gdzie wzorem do naśladowania jest pies „profesor”. Coraz częściej tego typu treningi pojawiają się również przy nauce naśladowania ruchów człowieka, np. człowiek pokazuje siedzącemu psu, jak przeskakuje przez hopki, a po zakończeniu pies ma wykonać to samo ćwiczenie.

Szkolenie psa metodą tradycyjną

Szkolenie tradycyjne to tresura psa polegająca na tym, że zwierzę ma reagować na komendę swojego przewodnika w sposób mechaniczny. Taka forma tresury psów wykorzystywana była powszechnie u psów policyjnych i wojskowych. Metoda ta zakłada stosowania kar fizycznych, co ma zwiększyć motywację psa do prawidłowego wykonania komendy, by uniknąć bólu. Obecnie odchodzi się od tego typu szkoleń.

Szkolenie psa metodą mechaniczną

Metoda mechaniczna polega na wzmocnieniu komendy poprzez bodziec mechaniczny. Ucząc psa komendy „siad”, przyciskasz zadek psa do ziemi, wypowiadając komendę „siad”. Działanie mechaniczne powinno być delikatne – bez nadmiernej siły.

Samodzielna tresura psa

Szkolenie psa możesz zacząć samodzielnie, a  im szybciej to zrobić tym lepiej dla Ciebie i Twojego psa. Szkolenie psa w domu powinno zacząć się od momentu pojawienia się zwierzęcia. Na początku powinna to być socjalizacja szczeniaka, do której stopniowo włączane są elementy związane z nauką komend.

Miękkie i aromatyczne przekąski idealne do szkolenia psa

Reklama

Miejsce szkolenia psa

Pierwsze sesje treningowe z psem zacznij w domu. Zorganizuj pokój, w którym nie będzie żadnych przedmiotów rozpraszających uwagę psa. Wraz z postępami możesz przenieść się z psem do ogrodu albo do parku. Kolejne etapy szkolenia polegają na celowym wprowadzaniu rozpraszaczy.

Akcesoria do tresury psa

Przygotowując się do szkolenia psa ustal, co jest najbardziej motywujące dla twojego pupila. Dla niektórych będą to przekąski, dla innych gryzaki, zabawki albo pochwały słowne. Z reguły, podczas sesji treningowych wykorzystuje się jednak przekąski.

Na dalszych etapach szkolenia poza domem przydatne będą: obroża, szelki, linka treningowa, kliker, saszetka na przysmaki i zabawka do szarpania.

Czas trwania szkolenia psa

Pierwsze sesje treningowe mogą trwać kilka minut. Szczeniak może mieć problemy z koncentracją, a dłuższe sesje mogą być dla niego nudne. Pierwsze ćwiczenia powinny być stosunkowo proste np. zwracanie uwagi albo przywołanie. Sesje treningowe możesz wykonywać kilka razy dziennie, a wraz z postępami wydłużać ich czas oraz wprowadzać trudniejsze ćwiczenia.

Każda sesja powinna być wyraźnie rozpoczęta i zakończona, by pies wiedział, jaki rodzaj aktywności zaraz się zacznie.

Oczekiwania względem psa, podczas szkolenia

Początki nauki bywają trudne, dlatego nie stawiaj psu zbyt wygórowanych oczekiwań. Początkowo każda sesja powinna koncentrować się na nauce jednej komendy. Po jej wielokrotnym powtórzeniu i utrwaleniu na kolejnych sesjach możesz przejść do nauki kolejnych komend, aż osiągniecie poziom trudności komend mieszanych.

Szkoła dla psów

Jeżeli nie czujesz się na siłach, by dobrać metodę szkolenia psa samodzielnie zgłoś się do trenera. Szczeniaka możesz zapisać do psiego przedszkola już po drugiej serii obowiązkowych szczepień. Podczas zajęć, pod okiem trenera nauczysz się podstawowych zasad pracy z psem, a następnie przepracujecie podstawy posłuszeństwa, które będą dobrym punktem wyjścia do dalszego treningu.

Pamiętaj, że szkolenie psa trwa przez całe jego życie.

Ile kosztuje szkolenie psa?

Ceny szkolenia psów zależą od formuły na jaką się zdecydujesz.

Psie przedszkole to zwykle 10-15 godzina zajęć grupowych, których koszt wynosi od 500 do 1000 zł.

Konsultacje indywidualne z trenerem z koszt od 50 do 150 zł.

Szkolenie psów użytkowych

Psy pracujące w ratownictwie wodnym szkolone są zarówno przez Policję, jak i Straż Pożarną.

pixabay.com/images/id-5854500/

Szkolenie psów użytkowych realizowane jest przez Policję, Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Pożarną i Wojsko.

Najwięcej psów pracuje w policji – ponad półtora tysiąca. Psy takie przechodzą najpierw testy na aktywność, odwagę, odporność na głośne dźwięki, zdolność do pracy węchowej, pasję aportowania, a także zdolność do obrony i samoobrony. Psy z najlepszymi wynikami trafiają do Zakładu Kynologii Policyjnej w Suwałkach. Jednym z najdłuższych kursów jest szkolenie osmologiczne, na wykrywanie zapachów.

Szkolenie psów ratowniczych odbywa się zwykle z przeznaczenie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub w formie wolontariatu w Grupach Ratownictwa Specjalistycznego.

Psy ratownicze mają swoje specjalizacje: psy gruzowiskowe, terenowe, lawinowe i do wyszukiwania zwłok.

Psy pracujące w ratownictwie wodnym szkolone są zarówno przez Policję, jak i Straż Pożarną.

Redakcja

Bibliografia

B. Fogle, Wielka encyklopedia. Psy. Szkolenie, Wyd. Muza.

G. Meadows, E. Flint, Pies, poradnik opiekuna, Wyd. RM, Warszawa 2012.

K. Sundance, Podstawy szkolenia psa, Wyd. almapress, Warszawa 2021.

Przeczytaj inne porady behawioralne

Summary
Szkolenie psa – jak wychować psa? | Zoonews.pl
Article Name
Szkolenie psa – jak wychować psa? | Zoonews.pl
Description
Szkolenie psa to podstawa dobrych relacji i bezpiecznego życia w nowym „stadzie”, jakim staje się dla niego ludzka rodzina. Jak nauczyć psa posłuszeństwa?
Author
Publisher Name
www.zoonews.pl
Publisher Logo
Wejść na stronę: 528

PARTNERZY

Reklama
Reklama

KANAŁ PUPILA

[post-tags]
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Jeśli chcesz możesz zostawić swój komentarz :)x